POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

která se uskuteční v sobotu 28.února 2015 od 14:00

v Restauraci Na hřišti v Nemanicích

PROGRAM: 1.  Zahájení

2. Schválení programu jednání

3. Volba mandátové a volební komise

4. Zpráva revizní komise a výsledky hospodaření v roce 2014

5. Zpráva o činnosti klubu,o sportovních výsledcích jednotlivých mužstvech,plánování

aktivity na rok 2015

6. Volba členů výkonného výboru

7. Volba členů revizní komise

8. Diskuse

9. Schválení návrhu usnesení

10. Závěr

Případní zájemci o kandidaturu do výkonného výboru SK Nemanice nechť svůj záměr ohlásí e-mailem na adrese sknemanice@volný.cz, nebo telefonicky na 724 558 949. Prosíme členy klubu, aby s sebou přinesli členské průkazy kvůli potvrzení o zaplacení členských příspěvků.

V Českých Budějovicích dne 23.1.2015